Blanka Sadowska 2019-10-19 0 komentarzy

Kto powinien sporządzać kartę charakterystyki?

Kto powinien sporządzać kartę charakterystyki?

Substancje chemiczne mogą generować zagrożenia - powinny one być znane i opisane, aby można było przeciwdziałać ryzyku, a także radzić sobie w przypadku bezpośredniego niebezpieczeństwa. Tak zwana karta charakterystyki sporządzana jest po to, aby uświadomić osoby mające styczność z daną substancją o potencjalnym zagrożeniu i sposobach radzenia sobie z nim. Kompleksowe informacje o omawianym dokumencie znajdują się na stronie internetowej widniejącej pod adresem: properfekt-msds.pl. Warto zajrzeć tam, jeśli poszukuje się sprawdzonych wiadomości o dokumencie charakteryzującym substancje chemiczne. 

Aby wystawić profesjonalną i solidnie skonstruowaną kartę charakterystyki produktu chemicznego, konieczne jest posiadanie stosownych uprawnień, a także wiedzy merytorycznej. Tylko wtedy ma się prawo informować o zagrożeniach płynących z kontaktu z daną substancją oraz o sposobach reagowania na sytuacje niebezpieczne z nią związane. 

W karcie powinny zostać zawarte takie elementy, jak:

  • potencjalne zagrożenia,
  • sposoby obchodzenia się z daną substancją,
  • sposoby reagowania na bezpośrednie zagrożenie,
  • podstawowe informacje o składzie i specyfice danej substancji.

Na podstawie tych informacji osoby obcujące z daną substancją mają szansę skutecznie zareagować lub zapobiec niebezpiecznym i zagrażającym sytuacjom. Właśnie dlatego dokument ten jest tak istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa, powinien zatem być wystawiany przez osobę kompetentną i profesjonalną o specjalistycznej wiedzy na temat konkretnej substancji chemicznej. 

Jeżeli ten wpis pomógł Ci dokonać wyboru, zostaw komentarz!